księgowość

prowadzenie ksiąg rachunkowych dla celów pełnej księgowości oraz prowadzenie wszystkich pozostałych form rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, w tym: sporządzanie zakładowego planu kont, sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, zeznań rocznych;

kadry i płace.

zakładanie i prowadzenie akt osobowych, w tym: sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, prowadzenie ewidencji dla celów BHP. Sporządzanie list płac, deklaracji PIT-4 i PIT-11.

ZUS.

sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, sporządzanie dokumentacji i wypełnianie wniosków do zasiłków;

Profil firmy

Nasze biuro powstało w 1996 r. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dzięki profesjonalnej obsłudze grono naszych klientów powiększa się z roku na rok. Stale doskonalimy nasze kadry dzięki czemu nasi klienci mogą liczyć na pomoc w każdej sytuacji.

Biuro posiada Licencję Ministra Finansów oraz Polisę OC, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa merytorycznego i finansowego dla prowadzonych firm. Rozliczeń dokonujemy za pomocą komputerowych programów księgowych, co jest dodatkowym zapewnieniem jakości i bezpieczeństwa Państwa zleceń. Pełna komputeryzacja naszego Biura umożliwia współpracę z Klientem za pomocą Internetu. Spotkania z Klientem odbywają się zarówno w biurze, jak i u Klienta w firmie.